Rezerwacja ofert narciarskich we Włoszech, Oferty do Włoch narty Samolotem, Włochy Narty Autokarem, Tanie Apartamenty w Livigno

 Włochy Narty Samolotem, Narty we Włoszech Autokarem, narty włochy, Tanie narty we włoszech, oferty na narty last minute Włochy, Włochy Narty 2016, Narty Last Minute we włoskich dolomitach

Artykuły Narty Włochy 2015

Poradnik dla Narciarza

Narty Włochy - Regiony i Miejscowości

Oferty Narciarskie - Narty Włochy

Oferty Narciarskie - Narty Włochy

Sylwester 2015 Włochy

 • Narty Last Minute Sylwester
 • Włochy Narty Sylwester
 • Tani Sylwester na Nartach
 • Oferty Sylwestrowe we Włoszech
 • Sylwester 2015/2016 we Włoszech
 • Tani Sylwester we Włoszech
 • Sylwester Włochy Freeski
 • Włochy Sylwester 2015/2016
 • Oferty Sylwestrowe we Włoszech
 • Narciarski Sylwester w Górach
 • Last Minute Włochy Sylwester
 • Sylwester Narciarski WłochyNarty Włochy > Narty Samolotem > Narty Apartamenty > Narty Tanie Oferty > Narty Włochy Madonna > Narty Włochy freeski > Narty Włochy Autokarem > Narty we Włoszech > Oferty Narciarskie Włochy

 Tanie Narty Włochy, Najlepsze oferty wczasów narciarskich we Włoszech autokarem i z dojazdem własnym! narty we Włoszech, narty we włoszech dojazd własny, narty we włoszech autokarem, wczasy narciarski we włoszech samolotem

Jak Rezerwować Wczasy Zimowe na Nartach: Włochy, Austria.

1. Ważne uwagi dotyczące wszystkich wyjazdów na narty do: Włoch, Austrii.

1.1 Ramowe programy wyjazdów na narty.

Dla każdej imprezy podano tzw. ramowy program wyjazdu. Podane w takich programach godziny są orientacyjne, a kolejność realizacji poszczególnych punktów programu – szczególnie w przypadku wycieczek objazdowych może ulec zmianie w zależności od konkretnych warunków. Na korekty programu mogą wpłynąć zmiany i opóźnienia związane z warunkami atmosferycznymi, utrudnieniami w ruchu drogowym, niezapowiedzianymi zmianami w rozkładach promów, samolotów, w godzinach otwarcia obiektów, przepisach wizowych i inne niemożliwe do przewidzenia zdarzenia. Programy są układane i weryfikowane po zakończeniu jednego sezonu na kolejny sezon, dlatego nie uwzględniają ewentualnych zmian powstałych po oddaniu katalogu do druku. Z najbardziej aktualnymi informacjami zapoznać się można na stronie www.lookoftravel.pl – dotyczy to w szczególności cen za bilety wstępu i przewodników lokalnych oraz wycieczek fakultatywnych.

1.2 Dojazd Własny na Narty Włochy(dotyczy tylko wczasów pobytowych). Włochy Narty z Dojazdem Własnym

Klient po wykupieniu oferty i wpłacie 100% wartości imprezy otrzymuje voucher (przesyłany drogą elektroniczną na adres email podany w Umowie-Zgłoszeniu). Wystawiane przez biuro vouchery mają charakter informacyjny (zawierają dane dotyczące adresu miejsca docelowego, typ zakwaterowania, nr telefonu rezydenta, skrócony opis trasy dojazdu, nr polisy ubezpieczeniowej). Voucher nie jest dokumentem. Kwaterowanie odbywa się wyłącznie na podstawie list dostarczanych przez Organizatora właścicielowi obiektu, zaś dokumentem wiążącym prawnie Organizatora i Klienta jest Umowa-Zgłoszenie oraz Potwierdzenie Przyjęcia Zgłoszenia. Vouchery przesyłane są drogą mailową na adres biura, w którym została zakupiona impreza w terminie do 3 dni przed wyjazdem (przy ofertach last minute 1-2 dni przed wyjazdem). Osoby udające się na dojazd własny objęte są ubezpieczeniem.

1.3 Podróż Samolotem do Włoch na narty. Włochy Narty Samolotem

Daty imprez samolotowych: w tabelach cenowych przy konkretnych hotelach podano daty imprez samolotowych. Informacje praktyczne dotyczące przelotów i transferów dostępne są na stronie internetowej www.lookoftravel.pl oraz w biurach agencyjnych. Klienci wybierający opcję transportu lotniczego są zobowiązani do zapoznania się z w/w informacjami. Look Of Travel pośredniczy w zakupie biletów w liniach lotniczych na rzecz Klienta usługi transportowej (przelotu), nie ma jednak wpływu na ew. opóźnienia i/lub zmiany godzin wylotów jeżeli ich zaistnienia nie można było przewidzieć ani uniknąć,. Warunki meteorologiczne, względy bezpieczeństwa czy opóźnienia w startach innych samolotów mogą być czynnikami wpływającymi na punktualność przelotów. Opłata za przelot, przy zakupie pełnego pakietu usług (wraz z zakwaterowaniem), zawiera: przelot w obie strony, transfery lotnisko/hotele/lotnisko. Przy podpisywaniu Umowy-Zgłoszenia Klient jest zobowiązany do podania nr tel. komórkowego do wszystkich uczestników wyjazdu, celem zapewnienia sprawnej komunikacji na wypadek zmian rozkładów lotu samolotu lub innych okoliczności. LookOfTravel nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z Klientem w przypadku braku lub błędnie podanego nr tel. na Umowie-Zgłoszeniu. Dzieci do 2 lat (infant) podróżują na kolanach rodziców. Na pokład samolotów nie wolno wnosić m.in. ostrych przedmiotów (nie tylko metalowych), substancji żrących, toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych.

Przedmioty takie jak np. korkociągi, nożyczki do paznokci itd. mogą być przewożone jedynie w bagażu głównym (nadawanym). Na pokład samolotu napoje wnieść można jedynie w butelkach o pojemności do 0,1 l, w ilości nieprzekraczającej łącznie 1 l. Powinny być one zapakowane w przezroczyste torby plastikowe. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia bagażu należy fakt ten zgłosić niezwłocznie władzom lotniska (przed jego opuszczeniem) – stanowi to podstawę do ew. późniejszych roszczeń odszkodowawczych. Procedury postępowania w przypadku zagubienia bagażu (w tym czas i sposób ich dostarczenia Klientowi) są wewnętrzną sprawą linii lotniczych, a LookOfTravel.pl nie ma na nie wpływu. Klient poszkodowany ma prawo domagać się od linii lotniczych pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zagubieniem bagażu, powinien jednak udokumentować wszystkie poniesione wydatki. W razie potrzeby rezydent udziela informacji na temat właściwych metod postępowania i praw przysługujących Klientom. Limity bagażu w samolotach przysługujące na osobę, wynikają z warunków nakładanych przez poszczególnych przewoźników. Dotychczas ustalane limity wynoszą: 20 kg – bagaż podstawowy, 5 kg bagaż podręczny. Za nadbagaż obowiązują opłaty dodatkowe, jest on jednak przyjmowany na pokład wyłącznie w przypadku dostępności wolnej przestrzeni bagażowej. Obsługa może odmówić wpuszczenia na pokład osób zachowujących się agresywnie lub mogących narazić na nieprzyjemności. Godziny wylotów: potwierdz w LookOfTravel Wszystkie godziny wylotów zostały podane w czasach lokalnych. Godziny przelotów ustalane są przez linie lotnicze i mogą ulec zmianie – na 48 godzin przed wylotem Klient jest zobowiązany do ich potwierdzenia w LookOfTravel.pl

1.4 Włochy Autokarem na narty. Narty Włochy Autokarem

Wszystkie wyjazdy na narty organizowane są autokarami klasy lux tzn. wysoko pokładowymi, wyposażonymi w klimatyzację, toaletę, barek, wideo. W przypadku niewystarczającej liczby osób (min. 25 osób) biuro Look Of Travel zapewni inny środek transportu (mniejszy autokar bez toalety lub bus) informując o tym wcześniej Klienta. Klient, który nie wyrazi zgody na podróż autokarem o niższym standardzie lub busem ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z Warunkami Uczestnictwa. Przy wszystkich programach przejazdów podano średni czas dotarcia na miejsce, może on jednak ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od warunków drogowych, atmosferycznych i innych okoliczności. W trakcie przejazdu przez Czechy lub Słowację, o ile nie wniknęły znaczące opóźnienia, organizowany jest postój na gorący posiłek – możliwość odpłatności w PLN, € i koronach. W autokarach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych. W trakcie podróży grupie towarzyszy pilot przewozowy. W trakcie przejazdu na pokładzie autokaru dostępne są gorące i zimne napoje – za dodatkową opłatą. Organizator ma prawo odmówić przewozu Klientów będących pod wpływem alkoholu i/lub narażających innych podróżnych na nieprzyjemności; dotyczy to zarówno podróży w kraju jak i za granicą. Miejsca w autokarze są numerowane i przydzielane w biurze. W momencie podpisania Umowy- Zgłoszenia Klienci mogą zgłaszać swoje preferencje dotyczące zajmowanych w autokarze miejsc (np. ze względu na chorobę lokomocyjną lub inne okoliczności): będą one uwzględnione przez Organizatora w miarę możliwości i wziąwszy pod uwagę kolejność zgłoszeń; Agent nie jest uprawniony do zagwarantowania ich realizacji. W trakcie przejazdu postoje autokaru dostosowane są do przerw związanych z czasem pracy kierowców i odbywają się, co ok. 4-4,5 godziny.

Ze względu na niewielką pojemność zbiorników toalety i niewielką liczbę miejsc na trasie, gdzie możliwe jest ich opróżnienie, zaleca się korzystanie z WC w autokarze wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Każdy uczestnik ma prawo do przewozu 1 torby podróżnej o wadze 20 kg i 1 sztuki niewielkiego bagażu podręcznego o wymiarach 20x40x40 cm i wadze do 5 kg. Za każdą dodatkową sztukę bagażu pobierana jest opłata 150 zł. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w autokarze, a ewentualny odbiór rzeczy znalezionych po imprezie wyjazdowej odbywa się na koszt Klienta. Na większości wczasów pobytowych przejazd do i z kraju docelowego odbywa się na zasadzie wahadłowej tzn. autokar, który przywozi turystów na miejsce wypoczynku zabiera następnie grupę, która kończy pobyt. Oznacza to m. in., że godzina wyjazdu w drogę powrotną jest uzależniona od godziny przyjazdu autokaru na miejsce wypoczynku. W zależności od konkretnej sytuacji związanej z dopuszczalnym czasem pracy kierowców wyjazd w drogę powrotną z wczasów pobytowych może nastąpić wcześniej lub później w stosunku do czasu podanego w ramowych programach wyjazdów. Wyjazdy powrotne odbywają się najwcześniej jak to jest możliwe, niekiedy także wcześniej w stosunku do godzin podanych w ramowych programach. Ponieważ doba hotelowa kończy się o godz. 9 lub 10 (w zależności od obiektu), w dzień wyjazdu w drogę powrotną Organizator nie jest w stanie zapewnić dłuższego użytkowania pokojów/ apartamentów, (chyba, że zostało to zaznaczone w ramowym programie wyjazdu). Zapewnia natomiast miejsce na złożenie bagaży.

1.5 Transport antenowy na wyjazdy narciarskie do Włoch i Austrii.

W trakcie dojazdów na terenie Polski (połączenia antenowe) możliwy transport samochodem osobowym, busem lub autokarem klasy turystycznej. Przesiadka do właściwego autokaru odbywa się w Katowicach lub Krakowie albo na trasie w kierunku granicy państwa. Trasa połączeń na terenie kraju zależy od zgłoszeń z poszczególnych miast co może spowodować, że przejazd nie będzie realizowany najkrótszą z możliwych tras. Biuro Podróży zatwierdza trasę przejazdu na dzień przed wyjazdem. Podane w katalogu godziny odjazdów mogą ulec zmianie np. z powodu trudnych warunków atmosferycznych lub utrudnień w ruchu lub zmiany trasy przejazdu. W takim przypadku klienci będą informowani przez pracowników biura telefonicznie. Z powodu możliwych utrudnień na trasie i opóźnienia godzin odjazdu bardzo prosimy o podanie na zgłoszeniu wszystkich numerów telefonów komórkowych uczestników, aby pracownicy biura mogli poinformować o ewentualnych opóźnieniach. Połączenia antenowe realizowane są dla min. 4 osób. Przejazdy antenowe odbywają się bez pilota przewozowego. Każdy pasażer w ramach wykupionego przejazdu może przewieźć 1 sztukę bagażu o wadze 20 kg, bagaż podręczny o wadze 5 kg.

1.6 Dokumenty podróżne potrzebne na wyjazd na narty.

Dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granic państw należących do Unii Europejskiej są paszport lub dowód osobisty. Dokumenty powinny być niezniszczone i ważne co najmniej 6 miesięcy od daty przekraczania granicy. Termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi maksimum 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania. W trakcie wyjazdów do krajów Unii drogą lądową, jeżeli ich trasa prowadzi przez kraje nie będące członkami UE lub w trakcie wyjazdów do krajów nie będących członkami UE, niezbędnym dokumentem podróżnym jest paszport. W przypadku naszej oferty paszport wymagany jest na trasie przejazdu Polska -Grecja (przejazd przez kraje niebędące członkami UE: Serbia i Macedonia). Organizator nie pośredniczy w procedurze uzyskiwania dokumentów podróżnych i wiz dla osób nie będących obywatelami polskimi. Osoby nie będące obywatelami polskimi zobowiązane są we własnym zakresie zapoznać się z dotyczącymi ich przepisami granicznymi i wizowymi. Organizator nie odpowiada za ewentualne problemy mogące wyniknąć z braku posiadania stosownych dokumentów. W przypadku utraty paszportu w kraju docelowym i braku dowodu osobistego konieczne jest uzyskanie tzw. paszportu konsularnego w najbliższej ambasadzie lub konsulacie polskim. Nie pośredniczymy w uzyskaniu takiego paszportu jednak w niektórych przypadkach jest w stanie w tym pomóc. W tym celu niezbędne jest podanie w druku Umowy-Zgłoszenia numerów paszportu i pozostałych danych osobowych.

1.7 Ubezpieczenie imprezy narciarskiej. Ubezpieczenie SKI

Wszyscy uczestnicy imprez ubezpieczeni są – w ramach polisy zbiorowej – w Signal Iduna Polska TU S.A na kwotę: do 12 000 € (koszty leczenia); do 7 000 PLN (następstwa nieszczęśliwych wypadków) i do 800 PLN (bagaż). W przypadku wystąpienia szkody konieczna jest wyłącznie znajomość nr polisy (np. w szpitalu, w centrum alarmowym). Zgodnie z wymogami ustawy o turystyce biuro ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników niezależnie od tego czy posiadają już ew. inne ubezpieczenie. W przypadku zaistnienia szkody osoba poszkodowana zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o niej Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela. Numery telefonów centrum alarmowego oraz numer polisy uczestnicy przejazdu zorganizowanego otrzymują od pilota na specjalnych kartach, a osoby udające się w podróż własnym środkiem transportu mają odnotowany na voucherze. Od momentu zaistnienia szkody opiekę nad osobą ubezpieczoną przejmuje Ubezpieczyciel, który decyduje o leczeniu na miejscu lub transporcie (i jego rodzaju) do Polski po otrzymaniu stosownych dokumentów od lekarzy za granicą. Umowa Ubezpieczeniowa jest zawarta za pośrednictwem biura na rzecz Klienta; stronami Umowy są: Klient i Signal Iduna Polska TU S.A.

Organizator Look Of Travel nie pośredniczy pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem w rozwiązywaniu ew. sporów wynikłych przy realizacji Umowy Ubezpieczenia, nie ma także wpływu na decyzje dotyczące sposobów leczenia, transportu czy wypłaty odszkodowań. W myśl Warunków Ubezpieczenia drobne wydatki związane z kosztami leczenia (np. zakup podstawowych lekarstw, do kwoty 100 €) ponosi Klient a Ubezpieczyciel zwraca je po powrocie do kraju, na podstawie rachunków. Wypłata odszkodowań przez Ubezpieczyciela oraz sfinansowanie kosztów leczenia uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków, wyszczególnionych w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia” dostępnych na stronach internetowych Look Of Travel oraz w naszych biurach. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są np. przypadki zajść pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz następstwa chorób przewlekłych czy leczenie stomatologiczne. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią „Ogólnych Warunków Ubezpieczenia”, jego znajomość potwierdzają Państwo podpisując formularz Umowy-Zgłoszenia. Osoby starsze i nie w pełni zdrowe proszone są o konsultację z lekarzem przed podjęciem decyzji o wyjeździe, sugerujemy także wykupienie dodatkowego ubezpieczenia obejmującego następstwa chorób przewlekłych.

1.8 Standard i typy zakwaterowania.

Zgodnie z wymogami Ustawy o Usługach Turystycznych podajemy przy każdej ofercie oficjalny standard obiektów, zgodnie z przepisami krajów docelowych. Oficjalna standaryzacja obowiązująca w danym kraju może niekiedy odbiegać od oceny obiektów przez biuro, co wynika z faktu, iż obiekty teoretycznie tego samego standardu (o tej samej liczbie gwiazdek) mogą różnić się między sobą w sposób znaczny, a różnice takie mogą występować nie tylko pomiędzy różnymi krajami, ale także w obrębie jednego kraju czy nawet regionu.

1.9 Apartamenty i studia we Włoszech - Oferty dla Narciarzy - (dotyczy tylko wczasów pobytowych).

Nazwa ta obejmuje jednostki mieszkalne, najczęściej w wolno stojących budynkach apartamentowych, przeznaczonych w całości lub w części pod wynajem, nie powinny być mylone z apartamentami hotelowymi. Poza częścią sypialną i/lub mieszkalną posiadają one do wyłącznego użytku zakwaterowanych tam Klientów wydzieloną część do przygotowywania posiłków, może być to niezależna kuchnia lub aneks kuchenny. W każdym przypadku w kuchni bądź aneksie znajdują się podstawowe naczynia do gotowania i serwowania posiłków, szklanki, sztućce, kuchenka elektryczna lub gazowa, lodówka. W zależności od standardu apartamentu wyposażenie kuchni może być także bogatsze i zawierać inne przybory, urządzenia i naczynia. Jeżeli nie zostało to określone inaczej w przypadku konkretnej oferty, przy zakwaterowaniu w apartamentach obowiązują następujące zasady: opłaty za korzystanie z prądu, gazu, wody są wliczone w cenę; utrzymanie czystości w apartamencie należy do Klientów; obsługa sprząta apartamenty pomiędzy kolejnymi turnusami. Opuszczający apartament Klienci powinni pozostawić go w czystości. Środki czystości i higieny – we własnym zakresie; pościel znajduje się na wyposażeniu apartamentów, należy jednak posiadać własne ręczniki. W apartamentach istnieje obowiązek odpłatności za wszystkie miejsca, tzn. wybierając apartament 4-osobowy należy opłacić w pełnym wymiarze wszystkie 4 miejsca. Ewentualne zniżki dla dzieci przyznawane są w sytuacji, w której wszystkie miejsca „pełnopłatne” są obsadzone. Podstawowym typem apartamentu jest studio: pokój z aneksem kuchennym i łazienką (bez oddzielnej sypialni).

1.10 Pokoje w willach Włochy narty (pensjonatach).

W odróżnieniu od apartamentów nie posiadają własnej, niezależnej kuchni. W przypadku konkretnych ofert określone zostało czy do użytku Klientów została oddana kuchnia.

1.11 Pokoje 1-osobowe i dokwaterowanie.

Osoby udające się na wyjazd samotnie mogą zdecydować się na dopłatę do pokoju 1-osobowego lub wyrazić (pisemnie) „zgodę na dokwaterowanie”. W tym drugim przypadku, jeżeli do Organizatora wpłyną 2 lub więcej zgłoszeń od osób tej samej płci wyrażających „zgodę na dokwaterowanie”, zostaną one zakwaterowane w pokoju 2- lub 3-osobowym bez żadnych dodatkowych opłat. W przypadku braku innych osób wyrażających „zgodę na dokwaterowanie” Klient ponosi dopłatę do pokoju 1-osobowego.

1.12 Doba hotelowa we włoskich obiektach, Zima we Włoszech.

Zarówno w pokojach hotelowych jak i apartamentach i willach doba hotelowa kończy się o godz. 9 lub 10 a zaczyna o 14 lub 15 w zależności od obiektu.

1.13 Zdjęcia obiektów.

Wszystkie zdjęcia pochodzą z opisywanych obiektów jednak nie wszystkie pokoje hotelowe i apartamenty są identyczne z przedstawionymi.

1.14 Klimatyzacja (dot. wczasów pobytowych).

Określenie „klimatyzacja indywidualna” oznacza, iż nie jest ona sterowana centralnie, ale Klient sam ustawia moc i czas działania urządzeń chłodzących. W niektórych obiektach klimatyzacja jest opcją – płatną dodatkowo, w takim przypadku zostało to określone w ofercie. W przypadku, kiedy Klient decyduje się na wykupienie klimatyzacji – jest to decyzja wiążąca na czas trwania całego turnusu bez możliwości zwrotu pieniędzy w przypadku zmiany decyzji.

1.15 Posiłki, napoje na wczasach zimowych.

We wszystkich świadczeniach podano rodzaj zawartego w cenie wyżywienia. W hotelach serwujących wyżywienie w postaci bufetu nie jest limitowana ilość produktów spożywanych na miejscu istnieje jednak kategoryczny zakaz wynoszenia jedzenia z restauracji. Sformułowanie „Śniadanie kontynentalne” oznacza lekkie śniadanie składające się najczęściej z kawy lub herbaty, chleba, grzanki, dżemu, miodu, masła ew. szklanki soku, a niekiedy jogurtu i musli. Przy „śniadaniach wzmocnionych” podawane dodatkowo są niewielkie ilości sera i wędliny. W trakcie obiadokolacji wszystkie napoje (woda, wino, piwo, herbata, kawa) są płatne dodatkowo, chyba, że zostało zaznaczone inaczej. W miejscach, w których świadczenia nie obejmują posiłków, bądź obejmują tylko śniadania możliwa jest najczęściej opcja wykupienia pakietu obiadokolacji bądź śniadań i obiadokolacji, co zostało każdorazowo zaznaczone w ofercie. Płatności za wspomniany pakiet należy dokonać na miejscu, osobiście lub z pomocą rezydenta, najczęściej możliwe jest także wykupienie posiłków niezależnie na każdy dzień. Posiłki te serwowane są najczęściej w sprawdzonych tawernach czy restauracjach w niewielkiej odległości od apartamentów.

1.16 Imprezy (wycieczki) fakultatywne.

Organizowane są przez lokalnych kontrahentów, którzy gwarantują polską obsługę i klimatyzowane autokary. Listę wycieczek fakultatywnych dostępnych przy zakwaterowaniu w określonym regionie oraz ich orientacyjne ceny podajemy przy informacjach praktycznych dotyczących poszczególnych kierunków urlopowych. Wszystkie wycieczki możliwe do wykupienia na miejscu u rezydenta. W niektórych terminach może zdarzyć się, iż z powodu małej liczby chętnych nie wszystkie imprezy fakultatywne będą dostępne. Bilety wstępu płatne są dodatkowo. W większości krajów i muzeów (z wyłączeniem części muzeów prywatnych) zniżkowe bilety wstępu przysługują osobom powyżej 65-68 i poniżej 18 roku życia). Prawo do zniżek należy udokumentować przedstawiając dokument tożsamości z datą urodzenia. Posiadacze legitymacji szkolnych, studenckich oraz kart GO/EURO26 powinni wziąć je ze sobą.

1.17 Agent, postulaty Klientów.

Agent zawiera umowę z Klientem w imieniu Organizatora, nie jest jednak uprawniony do potwierdzenia realizacji jakichkolwiek dodatkowych życzeń Klienta. Życzenia takie (np. miejsce w przedniej części autokaru) mogą być zgłoszone na umowie w formie postulatu, ale ich ew. akceptacja przez Organizatora ma miejsce dopiero po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych życzeń (wg kolejności zgłoszeń). Wszelkie zmiany w treści umowy, voucherów, potwierdzeń mogą być dokonywane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą organizatora imprezy. Zawierający umowę – klient, agent, pośrednik – nie są uprawnieni do nanoszenia w treści umowy, voucherów, potwierdzeń jakichkolwiek wpisów, zapisków, skreśleń itp.

1.18a Zniżki (dot . tylko wczasów pobytowych).

Zniżki dla dzieci przysługują pod warunkiem, że w tym samym pokoju zakwaterowane są 2 osoby pełnopłatne. Zniżki dla dzieci przysługują pod warunkiem, że w tym samym pokoju zakwaterowane są 2 osoby pełnopłatne. Wyjątkiem jest opcja „1+1” – w hotelach tak oznaczonych zniżka przysługuje także dzieciom mieszkającym w pokoju z 1 rodzicem. W apartamentach zniżkę dla dziecka można uzyskać pod warunkiem, iż liczba osób pełnopłatnych jest większa lub równa minimalnej, podanej w opisie apartamentu liczbie. Przy określaniu prawa do zniżki istotna jest dokładna data urodzenia dziecka w stosunku do daty imprezy, np. dziecko, które w dniu rozpoczęcia imprezy ukończyło 24 miesiące należy do przedziału wiekowego 3-6 lat.

1.18b Zniżki dla Seniorów na wczasach zimowych.

W ramach naszej specjalnej oferty dla Seniora, osobom, które w dniu wyjazdu mają ukończony 60 rok życia, przysługują przy zakupie wycieczek oznaczonych ikoną „LATO DLA SENIORA” dodatkowe zniżki, patrz tabela cenowa przy ofercie.

1.19 Zniżki za nietypowe pokoje na wczasach zimowych.

Opisy katalogowe, z konieczności uwzględniają charakterystykę typową dla większości pokojów w danym obiekcie. Niektóre pokoje i apartamenty sprzedawane są po obniżonej cenie, jeżeli w istotny sposób odbiegają od specyfikacji przedstawionej w opisie ogólnym. Może to być np. brak balkonu lub ciemna sypialnia w apartamencie, przy zachowaniu wszystkich pozostałych cech charakterystycznych dla danego obiektu. Prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją tych pokojów/apartamentów (w dziale informacji ogólnych na temat danego obiektu). Klient otrzymujący zniżkę z tego tytułu przyjmuje do wiadomości i akceptuje te cechy szczególne pokoju/apartamentu.

1.20 Oferty promocyjne na narty. Last Minute Oferty dla Narciarzy

Są to oferty obowiązujące w ściśle wyznaczonych okresach, najczęściej także, występuje limit miejsc dostępnych w tego typu ofertach. Oferta promocyjna lub last minute obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy informacja o tym znajduje się na stronach internetowych Organizatora, o czym należy się upewnić dokonując zakupu imprezy w biurze agencyjnym. Cena imprezy obowiązująca w momencie podpisywania Umowy-Zgłoszenia jest wiążąca dla Klienta i Organizatora, nie ulega ona zmianie niezależnie od występujących wcześniej lub ewentualnych późniejszych ofert z obniżoną ceną. Przy ofertach last minute i promocyjnych nie mogą być stosowane jednocześnie inne zniżki, chyba, że zostało wyraźnie określone.

1.21 Anulacja imprezy narciarskiej.

Wszystkie wczasy pobytowe oraz wycieczki autokarowe z niniejszego katalogu odbywają się dla min. 30 chętnych. W przypadku anulacji imprezy z powodu zbyt małej liczby chętnych organizator zwraca całość wpłaconych pieniędzy (dla imprez zakupionych w biurze agencyjnym zwrot dokonywany jest przelewem na konto agenta, dla imprez zakupionych bezpośrednio w biurze Organizatora – przelewem na konto Klienta). Organizator ma prawo anulować imprezę informując o tym fakcie Klienta: najpóźniej do 7 dni przed datą wyjazdu.Strona główna   |   O nas   |   Kontakt   |   Jak zarezerwować imprezę   |   Free SKI Włochy   |   Last Minute Narty Włochy   |  

Lookoftravel to biuro podróży specjalizujące się w organizowaniu wyjazdów narciarskich do Włoch, Austrii i na Słowacje. Nasza oferta zawiera bogatą bazę noclegów (hotele, apartamenty i rezydencje) we włoskich Dolomitach i obejmuje następujące doliny: Val di Fiemme, Val di Fassa, Val Gardena, Andalo Paganella, Val di Sole, Livigno, Kronplatz. Podczas całego sezonu narciarskiego 2015/2016 jesteśmy do Państwa usług. Dodatkowo, za pośrednictwem naszej strony możecie Państwo wykupić ubezpieczenie narciarskie SKI.


Narty Włochy - Narty Samolotem - Apartamenty - Tanie Oferty Narciarskie - Narty Madonna - FreeSki we Włoszech - Dolomity Autokarem - Narty we Włoszech

Livigno Stacje Narciarskie | Val di Sole Wyciągi Narciarskie | Val di Fiemme Trasy Narciarskie | Dolomity Super Ski Karnet Narciarski | Sella Ronda Narty Włochy